Total Productivity bedenkt en bouwt productiesystemen

Met meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied, levert TP optimale oplossingen voor productieautomatiseringsvraagstukken. De systemen variëren van semi-automatische assemblagecel tot geautomatiseerde productielijn, van robot en vision integratie tot en met tailor-made systemen.

Onze aanpak is onconventioneel, innovatief en altijd resultaatgericht. Ons doel is het verbeteren van uw productiviteit. Van beperkte aanpassingen tot volledige productiesystemen. Voor productie in kleine of grote series.             

 Ieder productieprobleem daagt ons op een positieve manier uit. Dit motiveert ons grensverleggende systemen te bouwen. Het realiseren van de oplossing, samen met de klant, geeft de bevrediging in ons werk. 

Voorstudie en advies

Vooronderzoek is de basis voor een optimale investering

Bij meer complexe of nieuwe processen, is het wenselijk de problematiek te analyseren voordat investeringsvoorstellen worden gedaan.
De voorstudies zoomen bijvoorbeeld in op de produceerbaarheid en doen voorstellen op werkplekinrichting, mechanisatie, etc.


Digitale werkinstructie

Verklein de aanloopcurve van nieuwe producten en/of medewerkers

Bij mix-productie, kleine seriegrootten of wanneer er regelmatig met flex-personeel gewerkt wordt, bieden real-time op de werkplek aangeleverde bewerkingsinstructies, significante meerwaarde.
Assemblagelijnen

Hoog-geautomatiseerde assemblagelijnen tot en met handmatige systemen

In uw assemblageproces borgen wij een optimale "mix", waarin vereisten als seriegrootte, omstelflexibiliteit, en volumeflexibiliteit geoptimaliseerd worden.
 Robotica

Door een robot flexibel in te zetten kan de terugverdientijd worden teruggebracht

Waar in het verleden robots ingezet werden voor repeterende snelle handelingen zien we nu de opkomst van de collaborative robots (cobots) die medewerkers of machines ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Een ontwikkeling die veel kansen biedt.


Werkplekinrichting

Flexibiliteit en ergonomie gaan hand-in-hand

Waarbij in het verleden per product een werkplek met een vaste medewerker werd ingericht, wordt vandaag de dag een inrichting afgestemd op een mix aan producten en mensen. Er wordt ordergestuurd gewerkt en kleine batchgroottes moeten flexibel en foutloos verwerkt kunnen worden.


Productielijnen

Productiemechanisatie en automatisering voor discrete productie

Total Productivity levert mechanisaties en automatisering voor diverse discreet geproduceerde producten. Denk aan productie en test van pressurized pet-bottles, in-line laserunits, shaver-head productielijnen, geautomatiseerde testcel of productspecifieke verpakkingslijnen.